Å skatte teill Grue

Det var ein gong ein heist i Grue som var ute å gikk ein tur.

Etter ei stauinn tok’n att ein sneigle, som sneigle sæ fram det bæste’n kuinne. Heisten, som var ein trivelig heist, stoppe å spordde om gruinn teill dein gærhøge farten.
Sneigla var heilt færtvilet å pæsa fram:

– «Jo, du skjønner det atte kommunekasserern er etter mæ. Du veit jo at je har hus, kjærringa har hus å onga har hus, så je må bære sjå teill å komma mæ uinna».

Ja, detta skjønnte jo heisten. Hain sa ha det ått sneigla å fortsætte på tur’n sin.
Etter ei stauinn møtte’n ein bjørn, som sprang det’n ærke. Heisten spordde medfølende:»Hæffer kuter du så gærfort»?

Bjønn svara:

– «Je har kommunekasserern etter mæ. Færdeatte je har pæls, kjærringa har pæls å onga har pæls, så må jeg pæsse mæ. Je har itte råa teill skatten, dein er jo så høg att’n blir flådd»!

Nå vart heisten reidd fær øvrigheta hain å, i binnte å kute. Mein så sainse’n sæ, stoppet å spordde sæ sjæl:

– «Hæffer kuter je egentlig? Je er jo blakk, kjærringa er blakk å onga er blakke, så mæ kain itte kommunekasserern gjæra nåe med».