Ærbessøknad…

N’Aslak var itte mors bæste barn, mein dam var bære to. Hain var hard på flæska å hadde gått på trygd i mange år, mein hadde bestæmmt sæ fær å binne på nytt.

Dein ørste utfordringen kom da’n var på NAV å fyllte ut ein ærbessøknad.

På spørsmålet «Har du nåen gong sitti i feingsel» svara’n klart «Nei».

På dein neste linja, som egentli var eit teilleiggsspørsmål, sto det «Hæffer». Hain svara:
– «Har itte vørtti tiginn»!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *