Aldri krangle

 

Je nævner itte navn her ……………….

Da dam gifte sæ, vart dam enie om at dam itte skuille krangle.
Fær å uinngå krangling, inngikk dam ein avtale:
– da ho vart sur på’n, skuill’a gå på kjøkkne.
– da hain vart sur på henner, skuille’n gå sæ ein tur.

Nå driver ho restaurant å hain er ein vælkjeinnt orienteringsløper.

Jeg nevner ikke navn her ……………….

Da de giftet seg, ble de enige om at de ikke skulle krangle.
For å unngå krangling, inngikk de en avtale:
– da hun ble sur på ham, skulle hun gå på kjøkkenet.
– da han ble sur på henne, skulle han gå seg en tur.

Nå driver hun restaurant, å han er en velkjent orienteringsløper.