Anden å mannen

Det var ein gong ein kær i Grue, som aillt meine hadde med sæ ei tam and, å denna dagen skuille dam på kino fær å sjå ein pornofilm.
– «Je vil ha to billetter, teill mæ å anna mi», sa gubben.

– «Je beklager, dyr har itte adgang, å dessuten er fuggern fær ong».

Dam gikk ut, å ruindt hjørne stappe’n fuggen ner i boksa, gikk atteinne å slapp inn med bære ein billett.

Der inne vart’n sittan milla to æktepar, å da reklamen kom på drog’n ner glidelåsen, å anda stakk ut hugu.

Litt uti filmen sa den eine kjærringa høgt ått gubben sin:
– «Hain gjæmmte mæ har ein «Harding».

– «Å så da», svara gubben hennes, «filmen er heit, så det har je å».

– «JA, MEIN DIN ETER ITTE TÅ POPCORNE MITT»!

Det var en gang en kar i Grue, som alltid hadde med seg en tam and, og denne dagen skulle de på kino for å se en pornofilm.
– «Jeg vil ha to billetter, til meg og anden min», sa mannen.

– «Jeg beklager, dyr har ikke adgang, og dessuten er fuglen for ung».

De gikk ut, og rundt hjørnet stappet han fuglen ned i buksen, gikk tilbake og slapp inn med bare en billett.
Der inne ble han sittende mellom to ektepar, og da reklamen kom på dro han ned glidelåsen, å anda stakk ut hodet.

Litt ute i filmen sa den ene kona høyt til mannen sin:
– «Han ved siden av meg ein «Harding».

– «Og så da», svarte mannen hennes, «filmen er het, så det har jeg og».

– «JA, MEN DIN SPISER IKKE AV POPCORNET MITT»!