Ånden i lampa  

Ein gubbe frå Gjessåsen gikk neråver Kaffegata, å spainn ått ei gammaill lampe som låg der. Pluss’li spratt det ein ånd ut tå lampa.

Gubben vart mållaus å ånden sa:

– «Hei Herre, je vil oppfylle eit ønske fær dæ, bære eitt fær det att det er så gærkallt i dag. Du kain vælja akkurat hæ du vil».

Gubben lurdde på hæ’n skuille vælja, mein så sa’n:

– «Vel, je er jævli gla i Vodka, så je ønsker å kuinne dreikke Vodka da det pæsser mæ, så je ønsker å mige Vodka».

Ånden oppfyller ønske hass, å gubben kuter hemmat, tær fram eit glass å pisser i det. Hain ser på innhaulle i glasset å ser at det er heillt klart, å ser ut som Vodka. Hain lukter på det, å det lukter som Vodka å, så’n tær ein liten slurk, å det smakar som dein bæste Vodka’n hain nån gang hadde drøkki.

Gubben ropte teill kjærringa:

– «Anne, Anne, kom ut her fort»!

Ho kom inn teill’n meins’n tok frem eit nytt glass å pisse i det.

Han tala om historia teill a, å ba’a om å dreikke.

A Anne tvilte stært, mein lett sæ overtala teill å ta ein slurk. Det var dein bæste Vodkaen ho hadde smaka å beigge to drakk heile nætta.

Neste kveill kom’n hem å ba kjærringa om å finna fram to glass. Hain pisse i glassa, å resultatet er det samma.

Vodkaen er heillt pærfekt å paret dreikker teill sola står opp.

Eindelig kommer fredagskveill’n, å da’n kommer hem frå ærbe, seier’n:

– «Anne, finn fram eit glass så vi kain dreikke Vodka».

A Anne finner fram glasset som’n ba om å sætte det på bordet. Gubben pisse i glasset meins kjærringa såg færundre på’n å spær:

– «Mein hæffer bære eit glass»?

Gubben løfte glasset å sa:

– «I kveill kjære, skær du få dreikke tå flæska».

 

Skillebilde

En mann fra Gjesåsen gikk nedover Kaffegata, og spant til en gammel lampe som lå der.  Plutselig spratt det en ånd ut av lampa.

Mannen ble målløs og ånden sa:

– «Hei Herre, jeg vil oppfylle et ønske for deg, bare et, for det at det er så veldig kaldt i dag.  Du kan velge akkurat hva du vil».

Mannen lurte på hva han skulle velge, men så sa han:

– «Vel, jeg er veldig glad i Vodka, så jeg ønsker å kunne drikke Vodka da det passer meg, så jeg ønsker å tisse Vodka».

Ånden oppfyller hans ønske, og mannen springer hjem, tar frem et glass og tisser i det.  Han ser på innholdet i glasset og ser at det er helt klart og ser ut som Vodka.  Han lukter på det, å det lukter som Vodka og, så han tar en liten slurk, og det smaker som den beste Vodkaen han noen gang hadde drukket.

Mannen ropte til kona:

– «Anne, Anne, kom ut her fort»!

Hun kom inn til ham mens han tok frem et nytt glass å tisset i det.

Han fortalte historia til henne, og ba henne om å drikke.

Anne tvilte sterkt, men lot seg overtale til å ta en slurk.  Det var den beste Vodkaen hun hadde smakt, å begge to drakk hele natta.

Neste kveld kom han hjem og ba kona om å finne frem to glass. Han tisset i glassene, og resultatet er det samme.

Vodkaen er helt perfekt og paret drikker til sola står opp.

Endelig kommer fredagskvelden, og da han kommer hjem fra arbeidet, sier han:

– «Anne, finn fram et glass så vi kan drikke Vodka».

Anne finner fram glasset som han ba om og satte det på bordet.  Mannen tisset i glasset mens kona så forundret på ham og spør:

– «Men hvorfor bare et glass»?

Mannen løftet glasset og sa:

– «I kveld kjære, skal du få drikke av flaska».