Årsaken til mange trafikkuhell

Hæ er årsaken teill de flæsste trafikkuhell?

At du prater i ein mobiltellefon ?

At du hører på radion ?

At du glanar på gps’en ?

At du prater med passasjera ?

At du skriver sms-beskjeer ?

At du ser på fjærnsyn ?

At du bytter CD ?

NEI- DEIN VANLIGSTE ÅRSAKEN TEILL TRAFIKKUHELL ER FAKTISK:

Du har gjette det!

Uegnede sko teill å bruke pedala!

Hva er årsaken til de fleste trafikkuhell?

At du snakker i en mobiltelefon ?

At du lytter til radio ?

At du ser på gps’en ?

At du snakker med medpassasjerene ?

At du skriver sms-beskjeder ?

At du ser på tv ?

At du skifter CD ?

NEI- DEN VANLIGSTE ÅRSAKEN TIL TRAFIKKUHELL ER FAKTISK:

—- bilder

Du har gjettet det!

Uegnede sko til betjening av pedaler!