Åsnes legekontor

Fær ein gongs skull – ei SAINN historie, som viser at de som har automatisk sentralbord å veintemusikk, bær sjekke tæksta i sanga.
Ein vænn ringte Åsnes legekontor, å hørdde:
– «Du har nå kommet til Åsnes Legekontor», færdd tå sangen «Himmelen er nær».
Truli lang behandlingstid.

Skillebilde

For en gangs skyld – en SANN historie, som viser at de som har automatisk sentralbord og vente-musikk, bør sjekke teksten i sangene.
En venn ringte Åsnes legekontor, å hørte:
– «Du har nå kommet til Åsnes Legekontor», fulgt av sangen «Himmelen er nær».
Trolig lang behandlingstid.