Avstamming

Det nygifte paret frå Kirkenær drog på brøllupsreise teill Afrika.
Uinner ein sightseeing i jungeln, med innlagt matpause, smaug de to sæ uinna fær å få sæ eit kjappt nommer.
Eit par apekatter satt oppe i eit tre å såg på dam.
– «Du», sa dein eine apen teill dein are, «je trur sainneli det er rætt som det blir sagt».
– «Hæ da»?
– «At vi stammer frå Grue».

Det nygifte paret fra Kirkenær dro på bryllupsreise til Afrika.
Under en sightseeing i jungelen, med innlagt matpause, smøg de to seg unna for å få seg et raskt nummer.
Et par apekatter satt oppe i et tre og så på dem.
– «Du», sa den ene apen til den andre, «jeg tror sannelig det er riktig som det blir hevdet».
– «Hva da»?
– «At vi stammer fra Grue».