Bade naken

Ho spordde badevakta pent omm’a kuinne få bade naken i basseinge etter steingetid, å fækk læv.

Etter ei stuitt tid hørdde badevakta at kjærringa ropte:
– «Hjælp, hjælp, nåen prøver å voldta mæ»!

Badevakta skuinne sæ inn, mein såg ingen voldtektsmainn.
– «Slapp av, kjærring, du er heillt aleine her», trøste’n.

Itte leingi etter hørdde’n ein gon teill:
– «Hjælp, nåen prøver å voldta mæ»!

– «Nå er det nukk», sa’n etter å ha sett sæ ruinnt, «du er heillt aleine her, sluitt å kåmmå med slik løgn».

Mein kjærringa ville itte gi sæ, ho sverge på at nåen hadde prøvd å voldta’a, å da dukke ein flintskaille kær opp frå vatne.

– «Hæ i aill væla gjær du her etter steingetid», spordde badevakta.

– «Je har leitt etter tupeen min i ein hælv time nå», svara gubben, «å fønni’n to gonger, mein nåen har drigi’n tå hugu mitt hær gong»!

Hun spurte badevakten pent om hun kunne få bade naken i bassenget etter stengetid, og fikk lov.

Etter kort tid hørte badevakten at kvinnen ropte:
– «Hjelp, hjelp, noen forsøker å voldta meg»!

Badevakten skyndte seg inn, men så ingen voldtektsmann.
– «Slapp av, frue, du er helt alene her», trøstet han.

Ikke lenge etter hørte han igjen:
– «Hjelp, noen forsøker å voldta meg»!

– «Nå er det nok», sa han etter å ha sett seg rundt, «du er helt alene her, slutt å komme med slik løgn».

Men damen ville ikke gi seg, hun sverget på at noen hadde forsøkt å voldta henne, og da dukket en flintskallet mann opp fra vannet.

– «Hva i all verden gjør du her etter stengetid», spurte badevakten.

– «Jeg har lett etter tupeen min i en halv time nå», svarte mannen, «og funnet den to ganger, men noen har dradd den av hodet mitt hver gang»!