Besøk på eildresentret.  

Ordførern i Grue var på omvisning på sjukehjemmet, å vart vist inn teill’n Knut, som hadde vørtti 96 år.
_ «Veit du håkken je er», spordde ordførern med klar, høg stæmme.
N’Knut, som itte var hverken dauhørt eiller domm, ga’n svar på teiltale:
– «Neei, mein om du går neri vakta, så veit dam det seikkert».

Besøk på eldresenteret

Ordføreren i Grue var på omvisning på sykehjemmet, og ble vist inn til Knut, som hadde blitt 96 år.
_ «Vet du hvem jeg er», spurte ordføreren med klar, høy stemme.
Knut, som ikke var hverken hørte dårlig eller var dum, ga ham svar på tiltale:
– «Neei, men om du går ned i vakta, så vet de det sikkert».