Blindpassasjer

Matrosen vart kaillt inn teill kaptein, som spordde:
– «Stæmmer det at du fainn ein blindpassasjer ombord!?
– «Ja, kaptein».

– «Å hærtte er blindpassasjern nå»?

– «Færrje gong vi kneip ein, sa du «neste gong så pælmer vi’n overbord», så det var det je gjordde».

– «Er du seikker på at det var ein blindpassasjer, å itte ein betalende passasjer»?

– «Heilt seikker, gubben hadde hvit stokk»!

Matrosen ble kalt inn til kapteinen, som spurte:
– «Stemmer det at du fant en blindpassasjer ombord»?
– «Ja, kaptein».

– «Å hvor er blindpassasjeren nå»?

– «Forrige gang vi knep en, sa du «neste gang så pælmer vi’n overbord», så det var det jeg gjorde».

– «Er du sikker på at det var en blindpassasjer, å ikke en betalende passasjer»?

– «Helt sikker, mannen hadde hvit stokk»!