Brøllupsgave

Da det nygifte paret kom hemmatt teill Kirkenær frå brøllupsreisa, binnte dam på jobben med å pakke ut aille gaven, å notere håkken som skuille ha takkekort.
Beigge var ifrå store å rike familier, så det var gærmange gaver å haulle styr på, mange gærfine gaver var det å.
Mein ein tå gaven var ein anonym komf’luitt med to billetter teill eit show på Kongsvinger, som hadde vøri utsauillt i lang tid, sammen med ein lapp der det sto:
– «Gjett håkken som har gitt dø dessa»!

Ækteparet gikk på showet, å hadde det gærartti.  Like morro var det på tur’n hemmatt, der dam gjette på håkken som hadde gitt dam denna fine dagen.

.

Da dam kom hemmatt, fainn dam huset ruinn-stølinn frå kjellar teill læft, aillt var borte, uinntiginn eit lite bord som det låg ein lapp på, der det sto:
– «Nå veit dø det, håper dø hadde ein fin dag».

Da det nygifte paret kom hjem til Kirkenær fra bryllupsreisa, begynte de på jobben med å pakke ut alle gavene, og notere hvem som skulle ha takkekort.
Begge var fra store og rike familier, så det var veldig mange gaver å holde styr på, mange veldig fine gaver var det også.
Men en av gavene var en anonym konvolutt med to billetter til et show på Kongsvinger, som hadde vært utsolgt i lang tid, sammen med ein lapp der det sto:
– «Gjett hvem som har gitt dere disse»!

Ekteparet gikk på showet, å hadde det veldig morsomt.  Like moro var det på turen hjem, der de gjettet på hvem som hadde gitt dem denne fine dagen.

.

Da de kom hjem, fant de huset rundstjålet fra kjeller til loft, alt var borte, unntatt et lite bord som det lå en lapp på, der det sto:
– «Nå vet dere det, håper dere hadde en fin dag».