Buissniss

Kjærringa har ein elsker på dagtid meins gubben hennes er på ærbe.  Ein dag kommer hennes 9-årige sønn uveinte tili hem, så ho tær sønn sin å dytter’n inn i skæppe.  I det samma kommer åsså gubben hennes hem, så ho dytter elskern inn i skæppe å.

Meins dam står der bryter gutten stillheta å hvisker:
– »Mærtt inni her.»

Kærn hvisker:
– »Ja, det er det.»

Gutten:
– »Je har ein fotbåll.»

Kærn :
– »Det var da fint.»

Gutten:
– »Vil du kjøpe’n?»

Kærn :
– »Nei, takk.»

Gutten:
– »Far min står utafær.»

Kærn :
– »OK, hær mye?»

Gutten:
– »500 kr.»

To vikur seinere skjer det samma.  Einnå ein gong står elskern å gutten i skæppe.

Guttein starter nå att å hvisker:
– »Mærtt inni her.»

Kærn hviskende:
– »Ja, det er det.»

Gutten:
– »Je har et par keeperhansker.»

Kærn kommer haug færrje gong å spær:
– »Hær mye?»

Gutten:
– »1000 kr.'»

Kærn irritert:
– «OK!»

Et par dager seinere ropere far hass på gutten:
– »Heint fotbåll’n din, sønn.  Le øss gå ut å speinne litt på mål.»

Gutten må innrømme att’n dessverre har saullt både fotbåll å hansker.

Far hass blir sjokkert å spør:
 – «Hær mye saullte du dam fær?»

Gutten:
 – »1500 kr.»

Faren:
– «1500 kr.  Å kræve så mye er jo å snyte vænna dine!! Je får heiller ta dæ med i kjærkja så du kain bekjeinne dine synder.»

Far hass drær’n med teill kjærkja, å dytter’n inn i skrifteboksen å tæpper att dæra.

Etter eitt menutts total stillhet, hoster præsten lett. Gutten er overveilde tå dåli samvittihet, å veit itte reiktig hæss’n skær starte, mein så seier’n hviskende:
-»Mærtt inni her!»

Præsten:
– «NÅ BINNER DU FAAN TA MÆ ITTE MED DET DER ATT !»

 

Skillebilde
En kvinne har en elsker på dagtid mens hennes mann er på arbeid.  En dag kommer hennes 9-årige sønn uventet tidlig hjem, så hun tar sønnen og skubber ham inn i skapet.  I det samme kommer også hennes mann hjem, så hun skubber også elskeren inn i skapet.

Mens de står der bryter gutten stillheten og hvisker:

– »Mørkt her inne.»
Mannen hvisker:
– «Ja, det er det.»
Gutten:
– »Jeg har en fotball.»
Mannen:
– »Det var da fint.»
Gutten:
– »Vil du kjøpe den?»
Mannen:
– »Nei, takk.»
Gutten:
– »Min far står utenfor.»
Mannen:
– »OK, hvor meget?»
Gutten:
-»500 kr.»
 
To uker etter, skjer det samme. Igjen står elskeren og gutten i skapet.
Gutten starter igjen og hvisker:
– »Mørkt her inne.»
Mannen hviskende:
– »Ja, det er det.»
Gutten:
– »Jeg har et par keeperhansker.»
Mannen husker siste gang og spør:
– »Hvor meget?»
Gutten:
– »1000 kr.'»
Mannen irritert:
– «OK!»
 
Et par dager senere kaller faren på gutten:
– »Hent fotballen sønn, la oss gå ut og sparke litt på mål.»
Gutten må skyldbetynget innrømme at han dessverre har solgt bade fotball og hansker.
Faren er sjokkert og spør:
– «Hvor meget solgte du det for?»
Gutten:
– »1500 kr.»
Faren:
– «1500 kr?  Å kreve så mye er jo å snyte sine venner!! Jeg får heller ta deg med i kirken så du kan bekjenne dine synder.»
Faren sleper ham med i kirken, og skubber ham inn i skrifteboksen og lukker døren.
Etter ett minutts total stillhet, hoster presten lett. Gutten er overveldet av dårlig samvittighet, og vet ikke riktig hvordan han skal starte, men så sier han hviskende:
– »Mørkt her inne!»
Presten:
– «NÅ BEGYNNER DU FAEN TA MEG IKKE MED DET DER IGJEN !»