Fødselsdags – overraskelse

N’Kjell Magne hadde gærtongt ærbe å eit småbruk på si, meinn’n rakk einnå med bowling to gonger i vikua å golf hær lærda.Kjærringa hass sinns att’n ærbe fær hart, så på fødselsdagen hass tok a’n med ut på ein lokal strippklubb ......... Læs meire