Påsketur – De Hofferske Fjellvettreglene

Sei itte teill einn kjæft hærte du går. Det har damm faen itte nåe me! Teillpæss turn etter ævner å vækta tå dreikke. Drit i vervarsla, dam tær som regel feil. Ta med ækstra dreikke, i teillfeille uver. Ta med ei ækstra lærke, i teillfei......... Læs meire