Gift i 40 år

Eit æktepar hadde vøri gift i 40 år, å det skuille feires. N’Paul kom på att’n skuille haulle ei tale fær kjærringa, å orda falt nåenluinde slik: – “Ja, nå har vi vøri gift i 40 år å je må nukk sei at tida ha gått gærseint.” ......... Læs meire

Overraskelsesselskap!

N’Åge hadde ein ækkel følelse tå at kjærringa hass var utro, aille varsellampen blinke rautt. Ho binnte heile tia å flire meins a seinnte tækstmeillinger, å sa at det bære var mora hennes da’n spordde håkken det var.  Ho måtte stadig ærbe sei......... Læs meire

Dagen fær politiske taler!

Bære ein gammail vits, som dø bær komma haug teill hausten. N’John å’n Per Roarvar vældi engsjert i lokalpolitikken, å dam var bære eni om ein ting, at dein are hadde skulla fær at de gikk gæli. Etter eit møte i kommunerstire, gikk’n Per Ro......... Læs meire