Dagen fær politiske taler!

Bære ein gammail vits, som dø bær komma haug teill hausten. N’John å’n Per Roarvar vældi engsjert i lokalpolitikken, å dam var bære eni om ein ting, at dein are hadde skulla fær at de gikk gæli. Etter eit møte i kommunerstire, gikk’n Per Ro......... Læs meire