Smartskaille

Tiligere banksjef i Hof, hain Knut hadde søtti ein drau time inne på træningssentre å lagt kabal etter kabal. På væg ut, sammen med bror min, tog’n opp ei umærke spraykainne å pøse på litt både her å der, sæli DER. – «Mein hæffer ......... Læs meire