De Hofferske fjellvettregla

De Hofferske fjellvettregla:

 
1. Sei itte teill einn kjæft hærte du går. Det har damm faen itte nåe me!
2. Gå fær aill del aleine. Da er det færre som går sæ bort.
3. Ta med dæ kort å kompass. Går du dæ bort, så dreikk opp spriten i kompasse, ta fram kortstokken og leigg einn kabal. Da kommer det einn jævel og færtæljer dæ at du kainn leigge Spardama oppå Hjærterkongen!
4. Spar på kræften da du græver dæ ned. Komm haug at du antageli må græva dæ opp att sjæl.
 

God Påske aille sammen

De Hofferske fjellvettreglene:

 
1. Si ikke til en kjeft hvor du går. Det har de for faen ikke noe med!
2. Gå for all del alene. Da er det færre som går seg bort.
3. Ta med deg kort og kompass. Går du deg bort, så drikk opp spriten i kompasset, ta frem kortstokken og legg en kabal. Da kommer det en jævel og forteller deg at du kan legge Spardama oppå Hjerterkongen!
4. Spar på kreftene da du graver deg ned. Husk at du antagelig må grave deg opp igjen selv.
 

God Påske alle sammen