De ti bud

Lærer’n diskuterte de ti bud med tredje klasse.
Etter å ha færklardd budet om «å hedre din mor og din far» spordde’n:

– «Veit dø om det finns nåe bud om hæssen ein skær behandle sine søsken»?

– «Ja», svara je, «du skær itte slæ ihjæl».

Læreren diskuterte de ti bud med tredje klasse.
Etter å ha forklart budet om «å hedre din mor og din far» spurte han:

– «Vet dere om det finnes noe bud om hvordan en skal behandle sine søsken»?

– «Ja», svarte jeg, «du skal ikke slå ihjel».