De’e fali det

– «Je var i Venedig i sæmmar», sa’n Kjell Magne.

– «Er itte det fali, a»? spordde je.

– «Hæss skuille det væra fali»?

– «Du kain få venediske sjukdommer»!

– «Je brukte gondol»!

– «Jeg var i Venedig i sommer», sa Kjell Magne.

– «Er ikke det farlig, da»? spurte jeg.

– «Hvordan skulle det være farlig»?

– «Du kan få venediske sykdommer»!

– «Jeg brukte gondol»!