Defekt klokke

Bror min kom inn hos urmakern, med ei gælvklokke uinner ærmen.
– «Jasså, vil itte klokka gå»? spordde urmakern.
– «Nei», svara bror min, «det er dæffer je må bæra a».

Min bror kom inn hos urmakeren, med et gulvur under armen.
– «Jasså, vil ikke klokka gå»? spurte urmakeren.
– «Nei», svarte min bror, «det er derfor jeg må bære den».