Dein første?

Hain drog’a innteill sæ, såg ømt på’a å spordde:
– «Er je dein første du har elsket»?
– «Ho smilte lunt, å svara:
– «Hadde du skjegg fær ti år sea»?

Han dro henne inntil seg, så ømt på henne og spurte:
– «Er jeg den første du har elsket»?
– «Hun smilte lunt, å svarte:
– «Hadde du skjegg for ti år siden»?