(Dess) Or’jentering

N’Kjell Magne, n’Bjørn å’n Oddvar kutte ruinnt i skogen på leit etter ”poster”, da dam fainn ei diger furu med ein magisk spele i.
Spelen sa at dam skuille få kåmmå med ein påstainn om sæ sjæl, i fårhåll teill de andre.
Dein som sa sainnt, vart seint nesten fram teill mål, dein som jaug havne atteinne ved første post.
– ”Je er dein kjækkeste”, sa’n Bjørn, å så hørdde damm’n gærskrike i sinne bortme starten.
– ”Je er mæst inn’tligeinnt”, sa’n Oddvar, å så hørdde damm’n bainne støggt.
– ”Je teinkjer ..”, sa’n Kjell Magne, å leinger komm’n itte.

Kjell Magne, Bjørn og Oddvar løp rundt i skogen på leit etter ”poster”, da de fant ei stor furu med et magisk speil.
Speilet sa at de skulle få komme med en påstand om seg selv, i forhold til de andre.
Den som snakket sant, ble sent nesten frem til mål, den som løy havnet tilbake ved første post.
– ”Jeg er den kjekkeste”, sa Bjørn, og så hørte de ham skrike høyt i sinne borte ved starten.
– ”Jeg er mest intelligent”, sa Oddvar, og så hørte de ham banne stygt.
– ”Jeg tenker ..”, sa Kjell Magne, og lenger kom han ikke.