Det er itte gætt å…  

Ein kær kom på sykkel frå Flisa på væg teill Åslia.

Ner’i Schjellungsalleen måtte’n slæ leins på vægakanten, etter ein blaut fæst.
Meins’n sto der å pisse, tok’n overbalanse å gikk på tryne i grøfta.
Da’n kom teill sæ sjæl att, binnte’n å krabbe ruinnt å famle om sæ.

– «Hæ er det du leiter etter»? spordde’n Paul, som hadde sett aillt samman.

– «Det ko-kommer je it-itte h-aug», snøvle kærn, «mein je ha-hadde nåe i hå-hånna da je da- datt».

En kar kom på sykkel fra Flisa på vei til Åslia.

Nede i Schjellungsalleen måtte han slå lens i veikanten, etter en våt fest.
Mens han sto der og tisset, tok han overbalanse og gikk på trynet i grøfta.
Da han kom til seg selv igjen, begynte han å krabbe rundt og famlet om seg.

– «Hva er det du leter etter»? spurte Paul, som hadde sett alt sammen.

– «Det ka-an jeg ik-ikke hu-ske», snøvlet karen, «men jeg ha-adde noe i hå-hånda da jeg da-att».