Donere kleer ått de fættie i bygda

A Maria såg på gubben sin, å sa:
– «Nå har je teinkt å gå gjønnom klesskæppa, å de klea je itte bruker vil je donere teill de fættie i bygda».
Gubben klødde sæ i hugu, å svara:
– «Er det nåen her i bygda dine kleer pæsser ått, så er dam itte fættie»!

Donere klær til de fattige i bygda

Maria så på sin mann, og sa:
– «Nå har jeg tenkt å gå gjennom klesskapene, og de klærne jeg ikke bruker vil jeg donere til de fattige i bygda».
Mannen klødde seg på hodet, og svarte:
– «Er det noen her i bygda dine klær passer til, så er de ikke fattige»!