Dreikke å kjøre  

Fær nåa år sea vart lænsmainn i Grue oppringt å tipse om ein mulig promillekjørar.
Hain kjørdde ut fær å sjå om det var nåe i detta, å ganske fort fækk’n sjå ein liten moppedbil som sto pent plassert i vægakanten.
Inni’n satt det ein gammaill kær å drakk rett tå ei vodkaflæske.

Lænsmainn banket på ruta å ba gubben om å sveive ned ruta føre’n sa:
– «Du veit fuill at det itte er læv å dreikke da’n kjører, itte saint?»

– «Joda, kjære lænsmainn, je veit det, det er dæffer je stopper da je skær dreikke!»

 

For noen år siden ble lensmannen i Grue oppringt og tipset om en mulig promillekjører.
Han kjørte ut for å se om det var noe i dette, og ganske fort fikk han se en liten mopedbil som sto pent plassert i veikanten.
Inni den satt det en gammel kar å drakk rett av en vodkaflaske.

Lensmannen banket på ruta å ba gubben om å sveive ned ruta, før han sa:
– «Du vet vel at det ikke er lov å drikke da man kjører, ikke sant?»

– «Joda, kjære lensmann, jeg vet det, det er derfor jeg stopper da jeg skal drikke!»