Ein teill dæ å ein teill mæ

Det var to gutter som skuille dele ein påså med klinkekuler. Dam sætte sæ på trappa hemme hos dein eine, å binnte å dele. Da dam hadde kømmi hælvvægas, kom bror teil dein eine å jaga dam vækk.

Da gikk gutta like gætt inn i eitt telt som var plassert i ei grøft like ved, å så binnte dam på’n att. Omtreinnt med ein gong kom det ein mækkette gubbe opp tur eit hæl, å kjæppjaga dam ut tå teltet.

Da kom dein eine gutten på nåe lurt. Dam kuinne gå opp i kjærkjetårne å dele dessa klinkekulom. Der ville ingen færstirre dam, så dam sætte sæ under kjærkjeklokka å binnte frammifrå att med å dele dessa kulom.

Ved eitt uhell trille to klinkekuler ned trappa, som dam vart enie om å heinnte etterpå, å tellinga fortsætte, med:

 – «Ein teil mæ å ein teil dæ»!

Klokkar’n tøkkte att’n hørdde stæmmer oppe i kjærkjetårne, så’n liste sæ opp trappa fær å høre bere etter hæ detta kuinne væra fær nåe. På grunn tå at gutta satt rætt uinner kjærkjeklokka, vart stemmen dams både jupe å bullrende, på gruinn tå gjenklangen ifrå klokka.

Klokkar’n hørdde på dam ei lita staunn, å stivne teil, føre’n la på sprang etter præsten.

– «Du må kåmmå me mæ, præst! Gud å Faan sjæl sitter i klokketårne å deler sjeler»! skrek klokkar’n, helt hvit i trine.

Præsten å klokkar’n liste sæ så stille dam kuinne opp trappa, beigge heilt hvite tå skrækk, meins dam hørte dessa to «mæktige» røstom som sa:

– «»Ein teil dæ – å ein teil mæ»!

Dam vågde itte å flætta på sæ, å dam sto i trappa å skalv. Da hørdd dam pluts’lig:

– «Slik, nå er vi færdi’. Da går vi bære ned å heinter dessa to nere i træppa!!!!«

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *