Er det sainnt?

– «Du Kåre, er det virk’li sainnt det je hørdde om dæ»?
– «Det spærss på hæ du har hørdd»!
– «Dam sa at du har vøri gift i 6 år, å har 5 onger»?
– «Det stæmmer det, je var sjuk eit år»!

– «Kåre, er det virkelig sant det jeg hørte om deg»?
– «Det spørs på hva du har hørt»!
– «De sa at du har vært gift i 6 år, og har 5 unger»?
– «Det stemmer det, jeg var syk et år»!