Er vi ein gjeing med idioter?

tå’n Herodes Falsk

Meinnisja er færskjellie, mein ein ting har vi felles, å det er aill idiotien vi driver med.
Hæ kommer det fær æksæmpel tå at hær gong vi er ute å kjører bil, å leiter etter eit hus, så dæmper vi radion? Kain det væra muli at vi ser bere da radioen er tåsliinn? Je sinns je hører dein sprættsinte gubben som skriker teill kjærringa:
– «Hæss i hælvete kain je sjå huset da radion står på fær fuillt»?!»


I villt sinne stopper’n biln å skrur tå radion, å veit du? I ni tå ti teillfeiller, så er dam rætt utafær det huset dam leiter etter.

Eiller hæ kommer det tå at da bensinmålar’n i ein bil nærmer sæ null, så sluitter aille å prate? Er dam reidde fær at bil’n skær høre hæ lite bensin det er att?
Dam bære glanar ut gjønnom glase å later som ittnå. Det er som om dam trur at om dam itte seier nåe, så kain dam kjøre frå Oslo teill Bergen på tom tank!

Det er einnå ein ting som kvalifiserer oss teill idioter:
Ein dag du sitter hemme å slapper av, så ringer det på dæra. Du går bort å glanar gjønnom kikkehæle. Utafær står ein vilt fræmmen kær.
Hæ gjær du da? Du åpner dæra!
Det er utruli!! Først bruker vi 15.000 på å installere alarm, å om ein kær med finnlainnshette å maskingevær ringer på, så åpner vi dæra.
Je trur itte det finns nåe meir ubrukelig einn kikkehæl i inngangsdæra. Har du nåen gong klart å kjinn’att nåen gjønnom eit kikkehæl?
Det går itte! Hæffer må dam bruke glass som gjær at dein på utsia ser deformert ut??
Da du skær færklare dæ fær pol’ti etterpå, er detta dein bæste beskrivelsen du kain komma med:
– «Nææiii… hain hadde eit gærdigert hugu, to utstående auer, å dein leingste nasan i væla. Je glæmmer aildri dein nasan!!! Dein var stærre einn dæra»!

Det er itte rart at pol’ti itte greier å få tak i’n, da aillt dam har å gå etter er beskrivelsen tå ein maursluker.

Om vi itte er ein gjeing med idioter, hæ kommer det da tå at om lyset går, så seier aille i rommet samtidig:
– «Hæ var det som skjedde nå»?

Vi trur fuill itte at aille har vørtti blinde samtidig?
Da vi pusser nasan glanar vi automatisk i lommetøkkle etterpå. Hæ er det vi håper å finna?
Je veit itte, mein vi er i aille faill tælmodige som fortsætter å leite, år etter år.

Det første je lurer på da je vakkner mitt på nætta er:
– «Hær mye er klokka»?

Hæffer lurer je på det? Je har aildri hatt nåen avtale klokka tre på nætta!!

Hæ kommer det tå at einkelte meinniskjer stiller så utrolig domme spørsmål?
Om du kommer hompende inn på ein bensinstasjon med tre flate dækk på bil’n, så tar betjeninga ein rask kikk på bil’n å seier:
– «Har du punktert»?

Da fælk ser nåen som sæver så seier dam:
– «Sæver du»?

Å da fælk ringer teill dæ mitt på nætta, spær dam aillt meine:
– «Vækkte je dæ»?

– «Nei da!», bruker je å seia, «vi bære sitter her i mærkerie å prater sammen, å snart har je teinkt å væske bil’n»!

Vi meinniskjer oppfører øss ofte idiotisk. Hær gong vi har dåli tid å veinter på ein heis, blir vi ståen’ å trøkke febrilsk. Det er akkurat som om vi trur vi kan morse teill heisen:
– «Hei, je har dåli tid!! Glæm hain tosken i fjerde, å kom rætt hit»!

Dein stærste idioten (å detta kain du kåmmå haug teill neste gong du gjær det), er typen som kommer inn i hotellresepsjon’ der det står mange frå fær å veinter på heisen.
Dein veissle knappen lyser som sola frå skyfri himmel, å viser at aille de andre aillt har trøkkt.

Allikevæl går’n bort å trøkker ein gong teill. Det er akkurat som omm’n ønsker å seia:
– «Sjå! Her kommer hain med dein magiske fingeren»!

Om du itte har kjinnt att dæ i nåa tå dessa sit’jasona, så trur je at du juger, å fælk som juger, det er de stærste idiota tå aille!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *