Få låne bilen

Da’n Morten var 8 år spordde’n far sin:
– «Pappa, kain je få låne biln»?
– «Mein, du kainn jo itte kjøre bil du»!
– «Det samma seier du om a mamma, å ho får kjøre»!!!

Da Morten var 8 år spurte han sin far:
– «Pappa, kan jeg få låne bilen»?
– «Men, du kan jo ikke kjøre bil du»!
– «Det samme sier du om mamma, å hun får kjøre»!!!