Fæst på Kjeillmira

Det var fæst hoss’n Steinar, å det var gærmye hemmbreinnt på bordet. Dein eine etter dein andre kaffedåkkter’n havnet i gapet teill tørste fæstdeltakere.
Dassen lå i andre etasje, å etter aill dreikkinga måtte’n Ray opp mige. Mein hain hadde vørtti såpæss ustø teill beins at da’n omsider kom sæ opp trappa, datt’n bakleings heile vægen ned att.

De andre kom beinkutende da dam hørdde’n Ray klæsske i gælve, fær å uinnersøke om det var liv i gutten. Det såg slettes itte bra ut, der’n lå blodig nea trappa.

– «Skær vi skaffe dæ ein dåkkter»? ropte’n Steinar.

– «Ja, ja det kainn du gjæra», stønne’n Ray millom smærte-ynka, «mein itte gjær’n så stærk som de færrje………….».

Det var fest hjemme hos Steinar, og det var mye hjemmbrent på bordet. Den ene etter den andre kaffedoktoren havnet i gapet til tørste festdeltakere.
Toalettet lå i andre etasje, og etter all drikkingen måtte Ray opp urinere. Men han hadde blitt såpass ustø til beins at da han omsider kom seg opp trappa, falt han baklengs hele veien ned igjen.

De andre kom springende da de hørte Ray treffe gulvet med et klask, for å undersøke om det var liv i gutten. Det så slett ikke bra ut, der han lå blodig nedenfor trappa.

– «Skal vi skaffe deg en dokter»? ropte Steinar.

– «Ja, ja det kan du gjøre», stønnet Ray mellom smerte-ynka, «men ikke gjør den så sterk som de forrige………….».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *