Fæst på Kjeillmira  

Det var fæst hoss’n Steinar, å det var gærmye hemmbreinnt på bordet. Dein eine etter dein are kaffedåkkter’n havnet i gapet teill tørste fæstdeltakere. Dassen lå i andre etasje, å etter aill dreikkinga måtte’n Ray opp mige. Mein han hadde vørtti såpæss ustø teill beins at da’n omsider kom sæ opp trappa, datt’n bakleins heile vægen ned att.

De andre kom beinkutende da dam hørdde’n Ray klæsske i gælve, fær å uinnersøke om det var liv i gutten. Det såg slettes itte bra ut, der’n lå blodig nea trappa.

– «Skær vi skaffe dæ ein dåkkter»? ropte’n Steinar.

– «Ja, ja det kainn du gjæra», stønne’n Ray millom smærte-ynka, «mein itte gjær’n så stærk som de første………….».

Det var fest hos Steinar, og det var veldig mye hjemmebrent på bordet.  Den ene etter den andre «kaffe-doktoren» havnet i gapet til tørste fest-deltakere. WC lå i andre etasje, å etter all drikkinga måtte Ray opp urinere. Men han hadde blitt såpass ustø til beins at da han omsider kom seg opp trappa, datt han baklengs hele veien ned igjen.

De andre kom springende da de hørte Ray klaske i gulvet, for å undersøke om det var liv i gutten. Det så slett ikke bra ut, der han lå blodig nedenfor trappa.

– «Skal vi skaffe deg en doktor»? ropte Steinar.

– «Ja, ja det kan du gjøre», stønnet Ray mellom smerte-ynka, «men ikke gjør den så sterk som de første………….».