Fakta

Vodka å is ødeleigger nyrom dine.

Rom å is ødelegger levea di.

Whiskey å is ødeleigger hjertte ditt.

Gin å is ødeleigger teinna dine.

Bruken tå is ser ut teill å væra fali, uansett hæ isen blainnes med.

Advar dine vænner så fort som muli.

Vodka og is ødelegger dine nyrer.

Rom og is ødelegger din lever.

Whiskey og is ødelegger ditt hjerte.

Gin og is ødelegger dine tenner.

Bruk av is ser ut til å være farlig, uansett hva den blandes med.

Advar dine venner så fort som mulig.