Fin reklame?

Eit lokalt reisebyrå, som hadde spesialisert sæ på firmareiser, binnte å teillby gratis reise ått kjærringa teill dessa som drog på færrætningsreiser, på samma billetten.

Teillbudet vart benytte tå mange, å etter ein måne binnte reisebyrået å ringe hemme-telefon teill dessa færættningsfælka.

Dam spordde etter kjærringa, å spordd’a omm’a hadde hatt ein fin tur.

95 % svara – «Hæsse tur»!


Et lokalt reisebyrå, som hadde spesialisert seg på firma-reiser, begynte å tilby gratis reise til kona til de som dro på forretningsreiser, på samme billetten.

Tilbudet ble benyttet av mange, og etter en måned begynte reisebyrået å ringe hjemmetelefonen til disse forretningsfolkene.

De spurte etter kona, og spurte henne om hun hadde hatt en fin tur.

95 % svarte – «Hvilken tur»!