Fine T-skjorter

Eit litt bedugge par kom inn på Sportspubben, med orange «hemmelaga» T-skjorte på sæ. 

Hemmelaga, aillså med hemmelaga tækst på, n’Roger hadde kjøpt slikt spesialpæppir. 

På si hadde’n skrivi «Dreikk teill du vil ha mæ». 

Ho hadde skrivi «Så mye ærker je itte dreikke». 

Et litt bedugget par kom inn på Sportspubben, med orange «hjemmelagede» T-skjorter på seg. 

Hjemmelaget, altså med hjemmelaget tekst på.  Roger hadde kjøpt slikt spesialpappir. 

På sin hadde han skrevet «Drikk til du vil ha meg». Hun hadde skrevet «Så mye orker jeg ikke drikke».