Fint sælskap

Firmae der’n Kjell Magne var direktør vart 25 år, å det skuille feires med eit digert sælskap.
Politikkere å bra fælk var invitert, å kjærringa hass sto på i mange daar med færberedelser.

Mein da dagen var der, vart’a sjuk, ho kom sæ itte ut tur seinga.  Sea det var fær seint å meille avbud, bestæmmte’n Kjell Magne sæ fær å gjennomføre det som sto att på egen hånd.
Hain vart skjekkelig overraske over hær mye det var å gjæra, mein sto på så sveitta silte.

Teill sluitt var bordet dække, å aille gjesta hadde sætt sæ.

N’Kjell Magne ønske dam hjærtlig vælkømminn, med ord rætt ifrå hjertte:

– «Kjære vænner.  Føre vi ber bordbønn vil je bære seie ein ting.  Vi mainnfælka veit itte å sætta skjekkelig pris på kvinnfælka våre, føre vi har dam i seinga»!

Firmaet der Kjell Magne var direktør ble 25 år, og det skulle feires med et stort selskap.
Politikkere og bra folk ble invitert, å hans kone sto på i mange dager med forberedelser.

Men da dagen var der, ble hun syk, hun kom seg ikke ut av senga.  Siden det var for sent å melde avbud, bestemte Kjell Magne seg for å gjennomføre det som sto igjen på egen hånd.
Han ble skikkelig overrasket over hvor mye det var å gjøre, men sto på så svetten silte.

Til slutt var bordet dekket, og alle gjestene hadde satt seg.

Kjell Magne ønsket dem hjertelig velkommen, med ord rett fra hjertet:

– «Kjære venner.  Før vi ber bordbønn vil jeg bare si en ting.  Vi mannfolk vet ikke å sette skikkelig pris på våre kvinner, før vi har dem i senga»!