Fiskekonkurranse

Fleire timer etter at fiskekonkurrainsen var ferddi, kom gubben hemmatt etter ein svært fuktig tur på bin.  Kjærringa sto parat å tok imot gubben.
– «Nei å nei!  Itte nukk med at du er fuill som ein dupp, så har du aillså rotet dæ opp i slæsskamp att, å miste to teinner».
– «Niks», svara gubben, «itte miste.  Je har dam i lomma»!

Mange timer etter at fiskekonkurransen var avsluttet, kom ektemannen hjem etter en svært fuktig tur på byen. Kona stod parat og tok imot gubben.
– «Nei og nei! Ikke nok med at du er full som en dupp, så har du altså rotet deg opp i slåsskamp igjen og mistet to tenner».
– «Niks», svarte ektemannen, «ikke mistet.  Jeg har de i lommen»!