Fiskekort?

N’Tore Vidar sto å fiskje i eit vattn innpå Grue Finnskog.  Pluss’li fækk’n sjå oppsynsmainn kåmmå bortover myra.
Denna oppsynsmainn var kjinn som eit skjekkelig, kranglete rasshæl, så’n Tore Vidar treiv sammen fiskeutstyre sitt å gærkute innover myra så gjøsse å vattn svatt.

Oppsynsmainn, som var ein eildre orienteringsløper, sætte etter i fuillt firsprang, mein’n Tore Vidar var seigere einn mange trur, så det tok gætt over ein hælvtime føre’n greidde å nå att’n.
Da’n eindelig greip’n Tore Vidar i skuildra, var’n både færbainna, gærsliten å gjønnomsveitt, så hain tok eit hardt grep.

– «Au», skreik’n Tore Vidar, «er du sjuk i hugu din voldelige jævel».

Oppsynsmainn sa, litt pæsende:
– «Får je sjå fiskekortte ditt»!

N’Tore Vidar såg oppgitt på’n, drog fram lommeboka å drog ut fiskekortte.  Oppsynsmainn såg gruindig på kortte, å fainn ut at ailt var i skjønneste orden.
Vantro såg’n på’n Tore Vidar å sa:
– «Hæffer i aill væla kute du som ein gælin, da du har fiskekort»?

Rolig som vanlig svara’n Tore Vidar:
– «Je kuter da faan mæ hæ ner je vil, sjæl om je har fiskekort».

Tore Vidar sto å fisket i et vann innpå Grue Finnskog.  Plutselig fikk han se oppsynsmannen komme bortover myra.
Denne oppsynsmannen var kjent som et skikkelig, kranglete rasshøl, så Tore Vidar hev sammen fiskeutstyret sitt å sprang fort innover myra så gjørme og vann sprutet.

Oppsynsmannen, som var en eldre orienteringsløper, satte etter i fullt firsprang, men Tore Vidar var seigere en mange tror, så det tok godt over en halvtime før han greide å nå ham igjen.
Da han endelig greip Tore Vidar i skuldra, var han både forbannet, veldig sliten å gjennomsvett, så han tok et hardt grep.

– «Au», skreik Tore Vidar, «er du syk i hodet, din voldelige jævel».

Oppsynsmannen sa, litt pesende:
– «Får jeg se fiskekortet ditt»!

Tore Vidar så oppgitt på ham, tok frem lommeboka og trakk ut fiskekortet.  Oppsynsmannen så grundig på kortet, og fant ut at alt var i skjønneste orden.
Vantro så han på Tore Vidar og sa:
– «Hvorfor i all verden løper du som en gal, da du har fiskekort»?

Rolig som vanlig svarte Tore Vidar:
– «Jeg løper da faen meg når jeg vil, selv om jeg har fiskekort».