Fotbaillkamp på Flisa  

 

Det var fotbåll-kamp på Flisa på 60-tale, å’n Hans D. skreik teill dommer’n:
– «Det var da faen itte offside»!!!

Dommer’n svara:
– «Er det du eiller je som dømmer!»??

N’Hans D.:
– «Sjå det, du veit jo faen itte det ein gong»!!

 

Det var fotballkamp på Flisa på 60-tallet, å Hans D. skrek til dommeren:
– «Det var da faen ikke offside»!!!

Dommeren svarte:
– «Er det du eller jeg som dømmer!»??

Hans D.:
– «Se det, du vet jo faen ikke det en gang»!!