Full på bussen

Ein «småfuill» kær sjangle inn på bussen teill Flisa.
Hain prøvde aillt’n kuinne fær å stå oppreist ved å haulle sæ i eit tå sæta, da aille sittaplassa var opptiginn.  Gong på gong seigne’n ned på gælve å etter å ha prøvd mange gonger ga’n opp å vart sitt’an der.
Ein eildre kær kom på bussen på Kirkenær, å vart ståen ved sia tå fyllefanten.  Gamlingen henveinne sæ teill sjåførn:
– «Sei mæ, tær dø med fuille fælk på bussen»?
– «Hysj»! kom det nere frå gælve, «itte sei eit ord. Gjær som mæ, stram dæ opp»!

En bedugget mann sjanglet inn på bussen til Flisa.
Han prøvde alt han kunne for å stå oppreist ved å holde seg i en av setene, da alle sitteplassene var opptatt.  Gang på gang segnet han ned på gulvet og etter gjentatte tapre forsøk ga han opp og ble sittende der.
En eldre mann kom på bussen på Kirkenær og ble stående ved siden av fyllefanten.  Den gamle henvende seg til sjåføren:
– «Si meg, tar dere med fulle folk på bussen»?
– «Hysj»! kom det nede fra gulvet, «ikke si et ord. Gjør som meg, stram deg opp»!