Gå itte inn…  

Gubben satt å vrei sæ i sofan, å meins sveitta skvatt satt’n å pæsa, med reidd stæmme:

– «Gå itte inn i dein kjærkja, fær faan, gå itte inn». 

Kjærringa såg att’n satt å kall-sveitte, så bleik som eit lik, så da’n gjentok:

– «Gå itte inn i dein kjærkja, fær faan, gå itte inn», spordd’a:

– «Hæ er det du ser på a»?

– «Brøllupsvideo’n vår»!

Skillebilde

Mannen satt å vred seg i sofaen, å mens svetten rant satt han å peste, med redd stemme:

– «Gå ikke inn i den kirka, for faen, gå ikke inn». 

Kona så at han satt å kald-svettet, så blek som et lik, så da han gjentok:

– «Gå ikke inn i den kirka, for faen, gå ikke inn», spurte hun:

– «Hva er det du ser på da»?

– «Bryllups-videoen vår»!