Gamle biler

– «Mamma, hæ skjer egentli med biler da dam blir gammle»? spordde a Annika..

– «Det skær je seia dæ», svara mora, «da kommer det ein eiller ainnen bilsæljar teil far din, å hain er domm nukk teill å kjøpe’n».

 

– «Mamma, hva skjer egentlig med biler da de blir gamle»? spurte Annika..

– «Det skal jeg si deg», svarte hennes mor, «da kommer det en eller annen bilselger til faren din, og han er dum nok til å kjøpe den».