Gammaill kjærlihet…  

N’Bendik hadde vøri einkjemainn i 30 år da’n fækk plass på pleiehjemmet.  Der møtte’n si store ongdomsflamme, a Klara.
Å det tok itte lange tia føre det kom reik i frå gamle glør.

Bestyrerinna på hjemmet fainn ut att’a måtte prate moral me turtelduen..
– «Du kain itte nækte øss å kose øss litt»!, sa’n Bendik bestæmt da’n vart konfrontert med virkeligheta…
Å så la’n teill:
– «Dessuten er det inga fare fær att’a Klara skær bli gravid, je bruker næmmli kondom»!!

– Kondom»?? gjentok bestyrerinna vanntro, «mein hæffer i aill væla bruker du kondom»??

A Klara tok ordet, smilte færseikti å svara fær dam beigge:
– «Det er nå mæst fær å sjå om det kommer nåe i’n…».

Skillebilde

Bendik hadde vært enkemann i 30 år da han fikk plass på pleiehjemmet. Der møtte han sin store ungdoms-flamme, Klara.
Og det tok ikke lange tiden før det kom røyk fra gamle glør.
Bestyrerinna på hjemmet fant ut at hun måtte prate moral med turtelduene.
– «Du kan ikke nekte oss å kose oss litt»! sa Bendik bestemt da han ble konfrontert med virkeligheten.
Og så la han til:
– «Dessuten er det ingen fare for at Klara skal bli gravid, jeg bruker nemlig kondom»!!
– Kondom»?? gjentok bestyrerinna vantro, «mein hvorfor i all verden bruker du kondom»??
A Klara tok ordet, smilte forsiktig og svarte for dem begge:
– «Det er nå mest for å se om det kommer noe i den…».