Gammal Amazooon

N’Oddvar kom på værste fær å skifte ælje.  Etter ein stuitt gjønnomgang, sa mekanikker’n:
– «Om je var dæ, ville je behaullt ælja, å bitte bil»!

Oddvar kom på verkstedet for å skifte olje.  Etter en kort gjennomgang, sa mekanikkeren:

– «Om jeg var deg, ville jeg beholdt olja, å byttet bil»!