Geografi  

I geografitimen på Jara spordde frøken:

– «Hærtte ligger Lillestrøm»?

N’John rakk opp hånna, å svara:
– «Nederst på tabbell’n.  Dam kainn rykke ned»!

I geografitimen på Jara spurte frøken:

– «Hvor ligger Lillestrøm»?

John rakk opp hånda, og svarte:
– «Nederst på tabellen.  De kan rykke ned»!