Glæm itte navne….

Dam fækk ei ny lærerinne som vikar på Jara, vår’n da’n John gikk i fæmte klasse.  Ho presenterte sæ med skærp stæmme:
– «Mitt navn er fru Kruse, å je tæler itte slibrige morsomheter med navnet, så glæm itte R’en som er bokstav to i navnet mitt».

Da dam binnte i 6.te klasse etter sæmmarsferien, var’a vikar att, kom inn i klasseromme å sa:
– «Hei, kommer dø haug hæ je hetter»?

– «Ja da», svara’n John med eit glis, «var det itte fru Fritte»?

De fikk en ny lærerinne som vikar på Jara, våren da John gikk i femte klasse.  Hun presenterte seg med skarp stemme:
– «Mitt navn er fru Kruse, å jeg tåler ikke slibrige morsomheter med navnet, så glem ikke R’en som er bokstav to i navnet mitt».

Da de begynte i 6.te klasse etter sommerferien, var hun vikar igjen, kom inn i klasserommet og sa:
– «Hei, husker dere hva jeg heter»?

– «Ja da», svarte John med et glis, «var det ikke fru Fritte»?