Gratis sex

På ein bensinstasjon i Solør gikk det litt dåli, så hain som ægde’n sætte opp ein plakat:
– «De som fyller fuill tank, kain få gratis SEX»!
N’Jan Arne svingte inn, fyllte opp tanken å gikk inn for å betalte.
– «Å så var det denna gratis sexen da»?
– «Gjett på eit tal milla 1 å 9».
– «5».
– «Dessværre, tale var 8. Ittnå sex på dæ».
To daar etter hadde’n Jan Arne med sæ’n Vidar, å dam fyllte fuill tank att, gikk inn, betalte å gjette på 7.
– «Dessværre, nå var tale 2. Ittnå sex nå heiller».
Da dam satt i bil’n, sa’n Jan Arne:
– «Detta trur je bære er nåe jokks å fanteri, hain bære juger opp gæli tal uansett hær’n gjetter. Je trur je annmeiller’n»!
– «Je veit nå itte, je», sa’n Vidar, «je trur itte det, fær kjærringa vainn to gonger færrje vikua, kjærringa di vainn tre gonger».

På en bensinstasjon i Solør gikk det litt dårlig, så eieren satte opp en plakat:
– «De som fyller full tank, kan få gratis SEX»!
Jan Arne svingte inn, fylte opp tanken å gikk inn for å betalte.
– «Og så var det denne gratis sexen da»?
– «Gjett på et tall imellom 1 å 9».
– «5».
– «Dessverre, tallet var 8. Ikke noen sex på deg».
To dager etter hadde Jan Arne med seg Vidar, å de fylte full tank igjen, gikk inn, betalte å gjettet på 7.
– «Dessverre, nå var tallet 2. Ikke noen sex nå heller».
Da de satt i bilen, sa Jan Arne:
– «Dette tror jeg bare er noe juks og fanteri, han bare juger opp feil tall uansett hva man gjetter. Jeg tror jeg anmelder det»!
– «Jeg vet nå ikke, jeg», sa Vidar, «jeg tror ikke det, for kona vant to ganger i forrige uke, å din kone vant tre ganger «.