Gudstjeneste

Pateren veintet visitas frå biskopen, mein præstegår’n var i ein sørgelig færfatning.  Blainnt ainne måtte eit færfaillent uthus rives, så pateren fainn fram sleigge å spett.
Dessa eiendela var imidlertid borte på sinndan, rætt føre gudstjenesten.
– «Je må bære spærja dø», sa pateren desperat teill menigheta frå prekestoln, «om nåen tå dø har redskap»?
Aille kæra reiste sæ.
– «Nei, je meinte, har nåen sett redskap som itte rættmessig teillhører dø»?
Ein god del tå kvinnfælka reiste sæ nølende.
– «Nei, nei», stønnet pateren, «je meinte om nåen har sett mitt redskap»?
Fire korgutter, kjærkjetjenarn å diakonen spratt i været.
Pateren ventet visitas fra biskopen, men prestegården var i en sørgelig forfatning.  Blant annet måtte et forfallent uthus rives, så pateren fant fram slegge og spett.
Disse eiendelene var imidlertid borte søndag, rett før gudstjenesten.
– «Jeg må bare spørre dere», sa pateren desperat til menigheten fra prekestolen, «om noen av dere har redskap»?
Alle mennene reiste seg.
– «Nei, jeg mente, har noen sett redskap som ikke rettmessig tilhører dere»?
En god del av kvinnene reiste seg nølende.
– «Nei, nei», stønnet pateren, «jeg mente om noen har sett min redskap»?
Fire korgutter, kirketjeneren og diakonen spratt i været.