Hæ hetter far din?

N’Arne vart tiginn på færsken, da’n spainn suinn blinklise på bil’n teill ein stuittvøksinn lænsmainnsbetjent.
– «Hær gammaill er du», spordde kollegan hass.
– «8 år».
– «Hæ hetter far din»?
– «Je veit itte».
– «Du er 8 år, åsså veit du itte hæ far din hetter»?
– «A mor er 38, å ho veit det itte ho heiller»!

Arne ble tatt på fersken, da han sparket i stykker blinklyset på bilen til en kortvokst lensmannsbetjent.
– «Hvor gammel er du», spurte hans kollega.
– «8 år».
– «Hva heter faren din»?
– «Jeg vet ikke».
– «Du er 8 år, og så vet du ikke hva faren din heter»?
– «Min mor er 38, å hun vet det ikke hun heller»!